اطلاعیه تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی خرید یک دستگاه لیفتراک 5 تن دیزلی