فراخوان صاحبان ایده های نو آورانه و فناورانه صنعت پتروشیمی

1399/11/01
تصویر

<p>شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای شناسایی و حمایت از جوانان خلاق &nbsp;ودانش آموختگان &nbsp;دعوت میکند &nbsp;رزومه و سوابق پژوهشی &nbsp;خود را تا پایان بهمن ماه 1399 به آدرس RTECH@PGOIC.IR ارسال کنند.</p>

نظرات