رها سازی پرنده شکاری پیغو

1400/11/05
تصویر

<p>این پرنده ی زیبا، چالاک، باهوش و توانمند در شکار، &nbsp;در قسمتی از سایه بان شلتر واحد پالیشر وارد سایت شده بود، بطوری که راه خروجی را گم کرده بود و پس از گذشت یک‌روز‌ با کمک اتش نشانان بصورت زنده و بدون &nbsp;آسیب &nbsp;دیدن &nbsp;به این پرنده با هماهنگی‌ واحد محیط زیست پتروشیمی هنگام به ایستگاه تحقیقات زیست محیطی عسلویه تحویل داده شد.</p><p>اين پرنده از تیره قوشیان و سرده قرقی‌ها با دم بلند، بال‌های کوتاه و گرد است. دم کوتاه‌تر، بال‌های درازتر و نوک‌تیزتر، اين پرنده را از قرقی‌ها متمايز مي‌كند و همین مشخصات ظاهری آنها را نيز شبيه شاهین مي‌كند.</p><p>این پرنده توسط &nbsp; پرسنل &nbsp;واحد محیط زیست این شرکت امروز به دل طبیعت بازگشت .</p>

نظرات