چشم انداز
تبدیل شدن به یک برند جهانی در بازار اوره و آمونیاک در افق 1404
ماموریت
با دستیابی به حداکثر ارزش افزوده با به‌کارگیری حداقل منابع در زمان پروژه و پس از آن، افزایش سهم بازار در رقابت با سایر شرکت‌های داخلی و خارجی،پایداری تولید،با تکیه برارزش‌های انسانی و اخلاق،خلاقیت و نوآوری محیطی را فراهم آوریم که همگان به کارکردن در آن افتخار کنند و باعث ارتقای سطح رضایتمندی ذی‌نفعان شود.
ارزش‌های سازمانی
خلاقیت و نوآوری، مسئولیت‌پذیری و صداقت، شفافیت و رضایت، وفای به عهد
اهداف کلان
ایجاد بیشترین ارزش افزوده از منابع موجود، سودآوری حداکثری طرح، افزایش سهم بازار، دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش‌بنیان